MENU

Merkbescherming

EU-erkenning Boerenkaas als Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS)

Op 15 februari 2007 is Boerenkaas officieel door de Europese Unie erkend als een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). De naam “Boerenkaas” is specifiek verbonden aan (half) harde kaas die traditioneel op de boerderij wordt bereid uit rauwe melk van rundvee, geiten, schapen of buffelkoeien, gewonnen van in hoofdzaak eigen melkvee. De melk moet voor tenminste de helft afkomstig zijn van de eigen veestapel. Er mag melk van ten hoogste twee melkveehouders worden bijgekocht, maar de bijgekochte hoeveelheid mag in totaal niet meer bedragen dan de productie van het eigen bedrijf. De grondstof melk mag geen warmtebehandeling hoger dan 40ºC hebben ondergaan; de fosfatase-activiteit moet overeenkomen met die van de gebruikte grondstof rauwe melk. De melk dient binnen 40 uur na het melken verwerkt te worden tot kaas.

Het GTS dossier kunt u inzien in het volgende document: GTS Dossier

Boerenkaas maken is sinds september 2017 bijgeschreven in Inventaris van Immaterieel Erfgoed Nederland. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link: Immaterieelerfgoed/boerenkaasmaken

Beeldmerk Echte Boerenkaas

Dit merk wordt afgebeeld op collectief promotiemateriaal voor Boerenkaas en is  voor leden van de BBZ die Boerenkaas bereiden conform GTS-dossier beschikbaar voor promotionele doeleinden.

Kaas van de boerderij

‘Kaas van de boerderij’ staat voor alle kaas die in Nederland op de boerderij bereid is, met de melk van de eigen koeien, schapen, geiten of buffels. Sinds maart 2013 heeft de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders een nieuw woord-/beeldmerk. 


Het unieke tonnetjesmodel van het zogenaamde kaasmerk dat bij de bereiding op de kaas wordt gelegd, biedt garantie voor echte boerderijbereiding.

Het Kaas van de Boerderij Reglement kunt u inzien in het volgende document: Kaas-van-de-Boerderij-Reglement


Echte Boerderijzuivel

Het keurmerk voor Echte Boerderijzuivel maakt zuivel die echt op de boerderij bereid is, met de melk van de eigen veestapel, herkenbaar voor de consument.

GMP-wei

Van de boerderijzuivelbereiders in Nederland levert een groot gedeelte de (boeren)kaaswei direct of indirect aan veehouderijbedrijven.
Ten behoeve van een verantwoorde afzet van kaaswei is deze GMP-code (boeren)kaaswei ontwikkeld.
Deze is bedoeld als aanvulling op de hygiënecode Boerderijzuivel.

Deze GMP-code kunt u inzien in het volgende document: GMP-code-kaaswei. Het handelsdocument staat vermeld in het volgende document: Handelsdocument-diervoerwei

De leden die aan de GMP-code voldoen staan vermeld in het volgende document: GMP-Leden

Oktober! Maand van de échte Boerderijzuivel.

De avonden worden langer, we steken de kaarsjes of open haard weer aan en zoeken binnen de gezelligheid op. Het is weer oktober! De maand van échte...

Lees verder