Privacy

Dit is de privacyverklaring van Boerderijzuivel. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Boerderijzuivel. Boerderijzuivel respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Als u zich via onze site www.boerderijzuivel.nl aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen wij om uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden. U kunt het ontvangen van Boerderijzuivel nieuwsbrief te allen tijde weer stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Boerderijzuivel. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Boerderijzuivel.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn gegevens

Boerderijzuivel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.