Registratie Cum Laude Awards 2020

Beste boeren en boerinnen die zelf hun melk verzuivelen,

Hierbij wordt u uitgenodigd om u te registreren voor de Cum Laude Awards 2020. De uiterste registratiedatum is 15 februari 2020.

Alleen middels het invullen van onderstaand(e) deelnameformulier(en)  kunt u zich inschrijven. Als u zich voor zowel Kaas als zuivel en zachte kaas wilt aanmelden dient u beide onderstaande formulieren geheel in te vullen.  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via het email adres wat u ingevuld heeft.

Deelname is gratis voor leden van de Bond van Boerderij Zuivel . Voor niet-leden bedragen de kosten € 500,- per inzending voor kaas en € 100,- per inzending voor zuivel. De onkosten dienen voor 4 maart 2020 voldaan te zijn.

Voordat u uw producten registreert is het verzoek om de nu volgende  formulieren door te nemen:
2020 Commercieel reglement Kaas Zuivel en Zachte Kaas
2020 Productomschrijving-invulformulier
2020 Wedstrijdreglement CLA Kaas
2020 Wedstrijdreglement CLA Zuivel en Zachte kaas
20191202 stroomschema

Kaas
Inleveren kaas
De kazen kunnen ingeleverd worden op woensdagavond 4 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Boerderij Zuivel om 20.00 uur in Bodegraven bij Fort Wierickerschans. Ook kunnen de kazen ingeleverd worden op vrijdag 6 maart van 10.00-12.00 uur bij Fort Wierickerschans. De kazen worden genummerd bij het inleveren.

Registratie kaas.
Vul onderstaand formulier geheel in (u ontvangt per email na versturen een ontvangstbewijs):

Zuivel en zachte kaas
Inleveren zuivel en zachte kaas
Per product dienen 4 eenheden te worden ingeleverd. De producten kunnen ingeleverd worden op woensdagavond 4 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in Bodegraven bij Fort Wierickerschans. Er dient echter rekening gehouden te worden met een ruime houdbaarheidsdatum, zodat producten tijdens de prominentenkeuring op 12 maart 2020 nog niet aan de houdbaarheidsdatum zijn. Om hieraan te kunnen voldoen, geven we de mogelijkheid om ook producten in te leveren in in Oude Ade, Putten, Drunen of Giessenburg, van donderdag 5 maart tot vrijdag 6 maart 17.00 uur. Daarna worden geen producten meer in ontvangst genomen.

Er kan ook zuivel en zachte kaas per post ingezonden worden:  Hoefweg West 5, 3381 MA, Giessenburg

Inleveradressen zuivel en zachte kaas:
De familie Kwakernaak, Hofdijklaan 23, 2374 BS Oude Ade
De familie Nap, Nijkerkerstraat 70, 3882 PJ Putten
De familie Van Dal, Overstortweg 7, 5151 AD Drunen
De familie Slob, Hoefweg West 5, 3381 MA Giessenburg

Er moet een ingevulde productomschrijving bij ieder zuivel en zachte kaas product zijn die u toe kunt sturen naar secretariaat@boerderijzuivel.nl  of bij inleveren van het product een print van de productomschrijving erbij doen.

Registratie zuivel en zachte kaas
Vul onderstaand formulier geheel in (u ontvangt per email na versturen een ontvangstbewijs):


Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@boerderijzuivel.nl  of bellen met het secretariaat: 0636358682 (Mary Nap)

Tenslotte wensen wij iedereen veel succes met hun zuivelproducten!

Met vriendelijke groeten,

Team Cum Laude Awards

(Hoofd)sponsoren: