Registratie deelname Cum Laude Awards kaas 2019


Geachte kaasbereiders en kaashandelaren,

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de Cum Laude Awards 2019.

Alleen middels het invullen van onderstaand deelnameformulier kunt u zich aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging hiervan via het email adres wat u ingevuld heeft. Middels deelname onderschrijft u ook het bijbehorende reglement (klik op onderstaande link om het reglement te openen):

Deelnamereglement Cum Laude Awards 2019

U bent verplicht tevoren kennis genomen te hebben van dit reglement en deze te onderschrijven.

De uiterste inschrijfdatum is 15 februari 2019. De kazen kunnen ingeleverd worden op woensdagavond 6 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering om 20.00 in Waarder. U ontvangt nog een aparte uitnodiging hiervoor. Ook kunnen de kazen ingeleverd worden op donderdag 7 maart van 10.00-15.00 uur bij De Producent in Gouda. De kazen worden genummerd bij het inleveren.

De feestelijke prijsuitreiking van de Cum Laude Awards 2019 zal plaatsvinden bij Fort Wierickerschans te Bodegraven op donderdag 14 maart 2019.

Rest ons nog u te danken voor uw deelname en u veel geluk toe te wensen!

Met vriendelijke groeten namens de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Cees Slob
voorzitter Cum Laude Awards Kaas 2019
cumlaudekaas@gmail.com
telefoon 0612621693