MENU

Biologische Kaasboerderij Vrede-Oord

Biologisch melkveebedrijf met 70 koeien en jongvee, de koeien grazen in een overheerlijk kruidenrijk grasland, Dit maakt het begin van de overheerlijke boerenkaas. we houden in onze bedrijfsvoering ook rekening met de weide vogels, zodat ze de optimale leefomgeving krijgen om ze een toekomst te geven.. Dat is het mooiste, boeren samen met de natuur. Dus als u onze kaas koopt, helpt u mee aan de populatie van de weidevogels.

Het Franse kaasje van Mathilde uit Nederland

...

Lees verder