GMP+ weiafvoer

Certificering GMP+ boerenkaaswei

Boerderijzuivelbereiders die werken volgens de hygiënecode en het eigen bijproduct afleveren als diervoeder dienen ook te voldoen aan de diervoederwetgeving. De eisen waar aan moeten worden voldaan, indien de wei wordt geleverd aan een GMP+ gecertificeerd bedrijf, zijn verwerkt in bijlage 7 van de hygiënecode voor de Boerderijzuivelbereiding.

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ), COKZ, GMP+ International en Productschap Zuivel zijn overeen gekomen dat GMP+ gecertificeerde Boerenkaaswei, naast de werkwijze, genoemd onder wei verlaat het bedrijf, een aantal aanvullende maatregelen gelden. Deze komen voort uit de risicoanalyse die in het kader van GMP+-acceptatie is uitgevoerd of zijn gebaseerd op EG verordening 183/2005:

In de reguliere Hygiënecontrole door COKZ (op diervoeder) maakt COKZ melding van:

– of er goed geregistreerd wordt (pH < 4.4 i.p.v. 6),
– of de hygiëne van de wei-opslag voldoet,
– of de traceerbaarheid van de wei uitgevoerd wordt/geborgd is.
De betreffende kaasboer(in) geeft van de hygiënekeuring binnen 14 dagen een schriftelijke melding aan de BBZ.
De kaasboer(in) laat zelf 2x per jaar een weimonster onderzoeken op nitriet en Salmonella (monitoring). Eén van deze onderzoeken vindt plaats rondom de hygiënekeuring zodat beide keuringsuitslagen gezamenlijk aan de BBZ kenbaar gemaakt kunnen worden. Ook het halfjaarlijks onderzoek naar nitriet en salmonella dient binnen 14 dagen schriftelijk aan de BBZ te worden doorgegeven. Het is mogelijk om deze monstername uit te besteden aan de GMP+ afnemer. De leverancier van de kaaswei dient hiervoor afspraken te maken die worden vastgelegd in een contract. U dient dan wel de uitslagen van de monitoring aan BBZ door te geven.

De (boeren)kaasbereider dient zelf bij een EG-inspectie aan de COKZ-controleur aan te geven dat men gecontroleerd wil worden op de punten die betrekking hebben op het leveren van wei aan een GMP+ gecertificeerd bedrijf.

De BBZ zorgt voor opname van uw naam met vermelding van de laatste auditdatum, dan wel verwijdering, in de lijst van bedrijven die GMP+ waardige boerenkaaswei mogen afvoeren. Deze lijst wordt via deze website gepubliceerd. Alleen wanneer u vermeldt staat op deze, onderstaande, lijst, mag een GMP+ bedrijf wei van u afnemen.

De tussenliggende periode tussen 2 verschillende audits door het COKZ is maximaal 15 maanden. Indien de leverancier van de boerenkaaswei niet op deze wijze binnen voornoemde 14 dagen en tenminste maximaal 15 maanden reageert, wordt de naam van deze leverancier door BBZ van de lijst verwijderd. Het betreffende bedrijf is dan niet meer geoorloofd om GMP+ waardige boerenkaaswei af te zetten.

De volgende boerderijzuivelbereiders mogen GMP+ waardige boerenkaaswei afzetten:

 

Naam

Adres

 Woonplaats

Datum laatste certificering

Rundvee- en zuivelboerderij van der Bas Molendijk 2 2415 NA  NIEUWERBRUG 27-06-2018
J.P. den Besten Melkweg 1c 2967 LA LANGERAK 30-06-2015
Kaasboerderij De Deelen Warrewei 43 8406 AD  TIJNJE 19-02-2019
Mts. Van Eck-Leroy Willeskop 39 3417 MB  MONTFOORT 24-08-2017
Fa. Van Eijk Oost Vlisterdijk 4 2855 AC  VLIST 07-08-2018
Kaasboerderij “De Gelder” Heawei 42 8406 AW TIJNJE 20-08-2015
Fa. Gebr. W. & G. van den Heuvel p/a Graafdijk Oost 23 2973 XB MOLENAARSGRAAF 09-12-2015
Kaasboerderij Berkhout Gouwe 1B 1718 LJ Hoogwoud
De Lange Hoeve BV Kleibergsestraat 2 4265 GB GENDEREN 31-05-2016
VOF De Jong Benedenberg 90 2861 LH BERGAMBACHT 21-04-2016
De Mekkerstee Hofdijksweg 34 3253 JB  OUDDORP ZH 10-04-2019
 J.A.M. Mulder Schenkeldijk 1 3248 LR MELISSANT 05-04-2019
Mts. H.L. Nap en C. Nap-Kruyt Mijzijde 134 3471 GT  KAMERIK 25-10-18
Kaasboerderij Ravenswaard, G.J.Litjens Kooistraat 3A 6654 KH AFFERDEN 13-10-2016
Melkvee- en kaasboerderij Schep Zuidbroek 153 2861 LL BERGAMBACHT 30-03-2018
Gebr. Leeuwen  Lagewaard 47  2396 AW KOUDEKERK A/D RIJN  21-02-2017
De twee Hoeven  Steinsedijk 37  2851 LB HAASTRECHT 04-06-2018
Kaasboerderij Van der Arend Demmeriksekade 17 3645 AZ Vinkeveen 17-09-2018
Kaasboerderij Verweij C.V. Zuidzijdseweg 142 A 3415 PS  POLSBROEK 03-10-2016