Informatie

Deze website is eigendom van en opgericht door de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders; afgekort als de BBZ.

De BBZ is de belangenbehartigingsorganisatie voor de boerderijzuivelbereider in Nederland. De BBZ vertegenwoordigt het grootste gedeelte van deze boeren die zelf hun boerderijmelk verwerken tot hoogwaardige producten.

De BBZ zet zich in voor deze duurzame zuivelbereiding op de boerderij waarbij voedselveiligheid en een goed inkomen voorop staan. Om dit te bereiken, voert de BBZ lobby bij overheden en controlerende organisaties.

Leden ontvangen door de BBZ ontwikkelde hygiënecode. Deze hygiënecode biedt haar leden de beste handreiking om hygiënisch, professioneel en volgens de nieuwste wettelijke regelgeving zuivel te verwerken. De BBZ heeft een breed netwerk die haar leden van dienst kan zijn voor bijvoorbeeld hygiëne, technologie en marketing.

Zes maal per jaar geeft de BBZ het blad De Zelfkazer ‘het vakblad over boerderijzuivel’ uit. De BBZ geeft studieboeken uit, start en begeleid projecten en houdt jaarlijkse regionale en landelijke keurwedstrijden.

De BBZ kent een ledencontributiesysteem na rato van hoeveelheid bereid zuivel met het doel een eerlijk kostendekkende ledenbijdrage te ontvangen.

De leden van de BBZ worden vertegenwoordigt door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit ongeveer 8 leden (boerderijzuivelaars) die om de 3 jaar gedurende maximaal 4 keer herkiesbaar zijn om de belangen van de leden te behartigen. Het bestuur kent een voorzitter en een secretaris. Wilt u weten wie het huidige bestuur is of meer informatie inwilligen van het bestuur dan kunt u contact opnemen door hier te klikken.