BBZ Bestuur

BBZ Logo

Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) bestaat uit de volgende personen:

  • Irene van de Voort (voorzitter)
  • Cees Slob (vicevoorzitter)
  • Jeantine van Dusseldorp (penningmeester)
  • Leo Kool (lid)
  • Jan Wanders (lid)
  • Bert van Zeeburg (lid)
  • Theo Dekker (lid)
  • Jacob Vreeling (ambtelijk secretaris) T 06-20613075

Adresgegevens secretariaat BBZ:
Zwartewaterallee 14,
8031 DX, Postbus 240, 8000 AE  ZWOLLE,
T 088 888 66 66

Naast het bestuur zijn er de navolgende commissies met elk hun specifieke professie:

Promotiecommissie
Cees Slob, voorzitter.
Theo Dekker
Marijke Booij
Karin van Veen
Sjaak Koopman
Lisette van der Burg
Jeantine Noordam
Irene van de Voort

Technische werkgroep Cum Laude
Jacob Vreeling
Cees Slob
Irene van de Voort
Gea van de Puijll
Barbara Hart
Jeantine van Dusseldorp

Website en Social Media
Bert van Zeeburg
Theo Dekker

Klankbordgroep Hygiënecode
Jan Wanders
Irene van de Voort
Broeder Jacobus van de Koningshoeve
Marijke Booij
Huig de Graaf
Jan Uitentuis

Lobby en regelgeving
Jan Wanders
Leo Kool
Irene van de Voort
Jacob Vreeling

Studieclubs 
Noord Holland, boerenkaas, Theo Dekker
Rondom Leiden, boerenkaas, Marije van de Poel
Hart van Holland, boerenkaas, Tamara Spruit
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, boerenkaas, C. Hooikaas
Zuid Nederland, boerenkaas, Els Mesu
Oost Nederland, boerenkaas, Marie Reinders
Noord Nederland, boerenkaas, Martin Schyns
Studieclub Zachte kaas, Michael Steeghs
Studieclub Zuivel Noord, Irene Bruins
Studieclub Zuivel Zuid, Astrid Dal
Studieclub Geiten, Magda Scholten
Studieclub Schapen, Ellen Stam

Redactie commissie De Zelfkazer
Irene van de Voort
Henk ten Have
Marga Mooren
Bert van Zeeburg

Vertrouwenscommissie
Bert van Zeeburg
Cees Slob
Theo Dekker

Controlecommissie Boerderijzuivel.
Theo de Vos
Theo Dekker

Controlecommissie Kaas van de Boerderij
Cees Slob
Marga Mooren

Commissie Zuivel
Jennifer van de Burg
Astrid Dal
Irene Bruins
Maas Merkens

Het bestuur vergadert minimaal 8 keer per jaar. De vergaderdata in 2018 zullen binnenkort hier verschijnen

Meer informatie over de BBZ vindt u in het informatieboekje.

Voorjaar 2013 heeft het bestuur van de BBZ na overleg met de leden de toekomstvisie vastgesteld.