BBZ Leden

BBZ Logo

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) is de belangenbehartigingsorganisatie voor de boerderijzuivelbereider in Nederland. De BBZ zet zich in voor een duurzame en perspectiefvolle zuivelbereiding op het melkveehouderijbedrijf, waarbij voedselveiligheid en een goed inkomen voorop staan.

Om dit te bereiken, voert de BBZ lobby bij overheden en controlerende organisaties. Vanuit de gezamenlijke heffing op boerderijzuivelproducten wordt er promotie gemaakt door het Voorlichtingsbureau Boerderijzuivel (VBZ). Dankzij een EU-subsidie is het promotiebudget vanaf medio 2013 voor een periode van drie jaar  aanzienlijk verruimd. Ook zijn BBZ en VBZ betrokken bij projecten die de boerderijzuivelsector versterken.

Via het menu kunnen persrelaties steeds het meest recente persbericht raadplegen. Ook kunnen bedrijven in de keten (van boerderijzuivelbereiders, via de groothandel in Boerenkaas tot en met de retail/detailhandel) voor hen relevante informatie raadplegen.

Adresgegevens secretariaat BBZ:

Zwartewaterallee 14, 8031 DX, Postbus 240, 8000 AE  ZWOLLE, T 088 888 66 66