BBZ Bestuur

BBZ Logo

Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) bestaat uit de volgende personen:

  • Theo Dekker (voorzitter)
  • Cees Slob (vicevoorzitter)
  • Jeantine van Dusseldorp (penningmeester)
  • Leo Kool (lid)
  • Bert van Zeeburg (lid)
  • Theo Dekker (lid)

Adresgegevens secretariaat BBZ:
Zwartewaterallee 14,
8031 DX, Postbus 240, 8000 AE  ZWOLLE,
T 088 888 66 66