Agenda

Het bestuur van Boerderijzuivel organiseert regelmatig diverse bijeenkomsten voor haar leden en andere belanghebbenden. Hier volgt een lijst van deze bijeenkomsten voor het jaar 2020. Deze lijst kan onderhevig zijn aan wijzigingen gedurende het jaar. Aangesloten leden en belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om contact te zoeken met het bestuur van Boerderijzuivel indien zij dit noodzakelijk achten.

8 januari 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
13 februari 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
4 maart 2020: Algemene Leden Vergadering. Tevens kunnen kaasmakers hun kazen inleveren voor de Cum Laude 2020
12 maart 2020: Cum Laude Awards
25 maart 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
23 april 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
27 mei 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
27 juni 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
22 juli 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
1 september 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
14 oktober 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
5 november 2020: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel
8 december: Bestuursvergadering Bond van Boerderij Zuivel